Gratis adverteren | Gratis advertentie plaatsen
    Homepagina  |  Nog geen account?  |  Help, tips  
 
Geselecteerde locatie: ALLE 
Zoek in titel en beschrijving 
Verhuur van vakantiewoningen | Bed & Breakfast
Zoek op GROEPEN
 
 
   INLOGGEN voor:
 - Wijz klantenkaart
 - Uitschrijven mail
 - Nieuwe account

 ADVERTENTIEbeheer
  ('Mijn Advertenties')
  
 
 
  BANNERS
 
    TIPS EN KLACHTEN


  Bedrijfsinfo / Contact / Disclaimer


Klik hier


  U kan ons bereiken via

 
 E-mail:   info@bitgcv.eu
 


  Wettelijke bepalingen


  Statutair gevestigd te Zoetermeer (NL), Zalkerbos 26 .
  Handelsregister: 5914.4246
  Klik hier voor meer bedrijfsinformatie (BTWnr, telefoon- en faxnummers en meer).  Belangrijke LINKs

   Auteursrecht

   Stichting Beeldrecht

   Stichting Buma/ Stemra

   SENA

   CEDAR

  Internetoplichting

   Collega Bescherming Persoonsgegevens

   Netiquette


  Disclaimer


Privacyverklaring

Aan Belgium Internet Technologies CV ('BITgcv') via deze website door bezoekers op verzoek van BITgcv verstrekte persoonlijke gegevens zullen door haar naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het “IP-adres” waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd alsmede de veiligheid van bezoeker en BITgcv beter worden gewaarborgd. BITgcv verzamelt niet op eigen initiatief persoonsgebonden gegevens, noch maakt zij bij haar websites gebruik van 'cookies'.

BITgcv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden
Bezoeker van de informatie op de website is verantwoordelijk voor de keuze en het
gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend worden aangewend ten behoeve van eigen gebruik. Bezoeker mag de informatie niet dupliceren, overdragen, bewerken of verspreiden. Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn in eigendom bij BITgcv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
 
Informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast.


Aansprakelijkheid
Deze website is door BITgcv met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BITgcv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor de sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van BITgcv.


Nederlands recht is van toepassing

25 oktober 2013

Copyright © 2004 - 2018, Belgium Internet Technologies CV -[54.227.104.40] [Rel-2013.03.05] Lancering website: 15/4/2004 (40)-(134443)